Technische vertalingen

Bestektesten, technisch correcte handleidingen, leesbare stappenplannen, veiligheidsfiches, duidelijke productfiches en risicoanalyses zijn essentieel voor de goede werking van je onderneming en voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je werknemers en klanten. Voor al deze technische vertalingen kun je bij BV Projects terecht.

Herken je dit?

  • Ik heb een lestekst en een PowerPointpresentatie over ergonomie en welzijn op het werk waarvan ik een Nederlandse en Franse versie nodig heb.
  • Mijn informatie over transportsoftware moet in het Frans en het Engels worden vertaald.
  • Deze Franse bestektekst moet op korte termijn in het Nederlands worden vertaald.
  • Dit Franse verslag van onze OR moet in het Nederlands.

Wij kunnen je helpen!

Klik hier, vul het formulier in en stuur het document mee. Je ontvangt per kerende een offerte met opgave van de prijs en de uitvoeringstermijn. Die hoef je enkel voor akkoord te ondertekenen en terug te mailen en ik ga met je opdracht aan de slag.

Met deze sectoren en onderwerpen hebben we ruim ervaring:

  • management: verslagen van ondernemingsraden, visie teksten, rapporten, jaarverslagen
  • arbeidsveiligheid, preventie en bescherming, welzijn op het werk:opleidingen, verslagen CPBW
  • bouw en architectuur: bestekteksten, lastenboeken (al meer dan 200 vertaald)
  • technische documentatie, veiligheidsbladen, handleidingen voor verschillende sectoren (logistiek en toelevering, IT, metaal- en metaalbewerking, lassen, verwarming, sanitair, klimaat en elektrotechniek, landbouw en veeteelt, aandrijf- en procestechniek,lucht- en ruimtevaart, consumentenelektronica, auto’s en motoren)
  • vakbeurzen: folders, uitnodigingen, persberichten
  • verzekeringen en kredieten: productfiches- schuld- en schuldbemiddeling: statistische analyses, rapporten, collectieve schuldenregeling

Ben je op zoek naar een copywriter? Of zoek je een kritische eindredacteur voor je tekst? Ook daarvoor kan je bij BV Projects terecht.

Heb je een concreet project voor ogen? Neem contact met ons op!